CINEMAX voucher

1

Cena / kus: 199 Kč

Časová platnost do: 31.12.2024

Počet voucherů:


Jméno a příjmení: *

E-mail: *


Četl jsem a souhlasím s obchodními podmínkami spoločnosti CINEMAX, a.s., Podmínky použití cinemax karet

Souhlasím se zpracováním údajů na marketingové účely. iDobrovolně souhlasím s tím, aby společnost resp. provozovatel CINEMAX, a.s., Ševčenkova 19 Bratislava 851 01, IČO: 36 612 367 spracovala moje osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, email za účelom marketingových aktivít provozovatele. Osobní údaje budou poskytnuté provozovateli - CONTINENTAL FILM, s. r. o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 35 730 897. Souhlas je možné kedykoliv odvolat, platnost souhlasu zanikne po uplynutí 3 roků od dne jeho poskytnutí. Osobní údaje nebudou spřístupněné, zveřejněné a nebude dochádzet k přenosu přes hranice do třetích krajín. Osobní údaje budou poskytnuté třetím stranám na základě zvláštních předpisů. Jako dotyčná osoba prohlašuji, že jsem si vědoma svých práv ve smyslu § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v znění zákona č. 84/2014 Z. z. (na základě písemné žádosti nebo osobně u provozovatele žádat o opravu nesprávnych, neaktuálních nebo neúplných údajů a ďalší práva uvedená v § 28 cit. zákona), a že mi byly poskytnuté všetky informáce podle § 15 cit. zákona. Zároveň prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a byly poskytnuté svobodně.
Dobrovolně souhlasím s tím, aby společnost resp. provozovatel CINEMAX Bratislava, s.r.o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČ: 47661887 zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, email za účelem marketingových aktivit provozovatele. Osobní údaje budou poskytnuty zprostředkovateli - CONTINENTAL FILM, s. r. o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 35 730 897. Souhlas lze kdykoli odvolat, platnost souhlasu zanikne po uplynutí 3 let ode dne jeho poskytnutí. Osobní údaje nebudou zpřístupněny, zveřejněny a nebude docházet k přeshraničnímu přenosu do třetích zemí. Osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám na základě zvláštních předpisů. Jako dotyčná osoba prohlašuji, že jsem si vědoma svých práv ve smyslu § 28 zákona č. 1/2003. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č.j. 84/2014 Sb. (na základě písemné žádosti nebo osobně u provozovatele žádat o opravu nesprávných, neaktuálních nebo neúplných údajů a další práva uvedená v § 28 cit. zákona), a že mi byly poskytnuty veškeré informace podle § 15 cit. zákona. Zároveň prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a byly poskytnuty svobodně.